Vacatures2021-06-07T11:55:30+02:00

Binnen CorDeo scholengroep werken ruim 380 medewerkers met betrokkenheid, bevlogenheid en enthousiasme aan goed en christelijk onderwijs voor onze leerlingen. We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Heb je een hart voor kinderen, wil je werken vanuit je geloof in God en ben je toe aan een volgende stap? Dan maken we graag kennis met je!

Van al onze medewerkers verwachten we dat zij een identiteitsverklaring ondertekenen.

Openstaande vacatures

Twee vacatures GMR (oudergeleding)


Met ingang van september 2021 ontstaan er twee vacatures in de GMR van de Cordeo Scholengroep.
Dit omdat de termijn van twee leden is verstreken.


De GMR van CorDeo Scholengroep is een constructieve medezeggenschapraad die graag proactief
meedenkt met het College van Bestuur en op een positieve manier gebruik maakt van haar
bevoegdheden.


De GMR geeft in dialoog met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht vorm aan de toekomst
van de CorDeo Scholengroep.


De GMR bestaat uit acht leden en vergadert circa zes keer per kalenderjaar in Leusden of zoals dit
jaar online. Tijdens iedere vergadering is het CvB een gedeelte aanwezig om toelichting te geven, dan
wel vragen naar aanleiding van de stukken te beantwoorden.


Deskundigheid van de leden is een randvoorwaarde om als GMR goed te kunnen functioneren.
Door veranderende wet- en regelgeving wordt de positie van de GMR versterkt en dat doet een extra
appèl op de deskundigheid van de individuele leden en van de gehele GMR. Financiële, juridische en
onderwijskundige expertise is aanwezig. Wel geldt voor alle leden dat het globaal begrijpen van
juridische, financiële en onderwijskundige vraagstukken een pré is.


Onze eerste aandacht gaat uit naar kandidaten die bekend zijn en affiniteit hebben met ICT,
huisvesting, onderwijsondersteuning of orthopedagogie. De GMR zou hiermee haar expertise
verbreden en versterken.


Conform het medezeggenschapstatuut bestaat de GMR uit acht leden; vier uit de oudergeleding en
vier uit de personele geleding vanuit verschillende scholen.
Vanaf komend schooljaar 2020-2021 worden de volgende scholen door de zes huidige GMR leden
vertegenwoordigd:


Ouders: GBS Het Zwaluwnest, Amersfoort en GBS In de Lichtkring, Zeewolde
Personeel: GBS De Regenboog, Amersfoort, GBS Fontanus, Harderwijk, GBS ’t Schrijvertje,
Apeldoorn. Het vierde lid uit de personele geleding is ambulant begeleider op de CorDeo
scholen.


Omdat we een zo breed mogelijk vertegenwoordiging van de scholen in de GMR nastreven, nodigen
we belangstellenden van de
overige scholen van harte uit om te reageren op de vacatures.


Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter Joost Karels 06-24844336 of via
e-mail: joostkarels@cordescholen.nl. Voor meer organisatorische – en praktische zaken met de
ambtelijk secretaris Alie Meyvogel
ameyvogel@cordeoscholen.nl of 06-33924320.


Uw CV en korte motivatie kunt u sturen tot
uiterlijk dd 28-5-2021 aan Alie Meyvogel
ameyvogel@cordeoscholen.nl


Met vriendelijke groet,
Alie Meyvogel, Ambtelijk secretaris GMR CorDeo Scholengroep.

Leerkracht
Wtf: 0,6-1,0

Houd jij van afwisseling en wil je je niet vastpinnen op één school? Ben je nog een beetje zoekend naar wat als leerkracht goed bij je past? Het kan zo maar één van de redenen zijn om bij ons in de invalpool te komen werken. Als invaller werk je vanuit een vast contract, vaak kortdurend op één van onze scholen en ben je in veel gevallen de ‘lifesaver’ van de dag 😊. In de vaste invalpool van CorDeo werk je samen met top leerkrachten, in teamverband ontmoet je elkaar en we bieden je veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen als onderwijsprofessional.

Voor meer informatie over de invalpool en mogelijkheden kan je contact opnemen met Jelle Veerman (leidinggevende Invalpool), mail: jelleveerman@cordeoscholen.nl .

EBS De Morgenster in Amsterdam zoekt een gemotiveerde en sterke intern begeleider (WTF 0,6) die ons team komt versterken. Het betreft een vacature met uitzicht op een vaste benoeming.

Wij zoeken jou, omdat je:

 • bewust kiest voor Christelijk/Evangelisch onderwijs;
 • in het bezit bent van de opleiding tot Intern Begeleider en ben voorkeur met ervarin;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden die je inzet in diverse gesprekken;
 • kunt afstemmen op de verschillende culturele achtergronden in deze wijk;
 • zorgt voor een effectieve samenwerking, ook met diverse externe partijen;
 • de kwaliteit bezit om het handelingsgericht werken bij ons op school, samen met het team verder uit te bouwen en te versterken;
 • de basiskwaliteit van de onderwijsuitvoering, samen met de leerkrachten monitort en versterkt;
 • mogelijke knelpunten signaleert (in de onderwijsuitvoering, het pedagogisch en didactisch beleid) en hier passend actie op zet;
 • de groei in ontwikkeling van de leerlingen bewaakt (didactisch en sociaal emotioneel);
 • visie hebt op de ondersteuning in de school en deze kunt uitdragen;
 • het een uitdaging vindt om ons team en onze school te komen versterken.

Van onze kandidaten vragen we dat ze actief christen zijn, actief lid zijn van een christelijke kerk en dat ze onze identiteitsverklaring kunnen ondertekenen.

Informatie
Enthousiast geworden? Stuur dan je sollicitatiebrief naar Eelke Westrik (directeur van de school).

Meer informatie nodig? neem dan contact op met de school. Je kunt bellen, mailen of de website van de school bekijken, www.ebsdemorgenster.nl
Tel.nr school 020-6961238 of 06-40735515 Eelke Westrik.

Solliciteren kan tot en met 4 juni 2021
De datum voor gesprek wordt met je afgestemd.

Ben jij toe aan een mooie baan in een inspirerende organisatie? Wij zoeken een leerkracht voor onze middenbouw.

GBS ‘De Regenboog’ is een uitnodigende en toonaangevende basisschool in de wijk Schothorst in Amersfoort met ruim 350 leerlingen. Een dynamische school volop in ontwikkeling, op twee mooie locaties met fijne ruimtes in en rond de gebouwen. Bij ons op school voelt iedereen zich welkom en is aandacht voor elk kind. Met ons ambitieuze en collegiale team gaan we er elke dag voor om het beste uit onze leerlingen te halen! Dit doen wij vanuit een veilig pedagogisch klimaat waarbij we ons onderwijs blijven verbeteren door te werken vanuit onderwijs- en expertteams. Wij zien elke leerling en dagen hem of haar zowel cognitief als creatief uit, zodat talenten volop tot bloei komen. Christelijk en goed onderwijs, daar gaan we voor!

 •  Waar je ons aan herkent:

Uitdagend en modern onderwijs, kritisch en creatief denken, media-wijsheid, eigenaarschap, probleemoplossend vermogen en samenwerken, betrokken onderwijsprofessionals, kindgesprekken, feedback cultuur, goede voorbeeld, wij leggen de lat hoog, ontwikkeling, kritisch, doelen, voortgang, resultaten én relativering!

Wat wij vragen:

Wij zoeken een leerkracht, die

 • een christelijke, gepassioneerde, flexibele professional met moreel besef die met liefde voor het onderwijs van cruciale betekenis wil zijn in het leven van kinderen;
 • duidelijk is en structuur kan bieden, kan organiseren en differentiëren;
 • met enthousiasme werkt in het basisonderwijs in de groep en ook van meerwaarde wil zijn in samenwerking met collega’s;
 • mede verantwoordelijk is voor het resultaat van de gehele school en wilt actief meewerken aan het dagelijks verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs door o.a. feedback te geven/ontvangen, collegiale consultatie, samen voorbereiden van lessen, deelnemen aan Expertteams;
 • bevoegd is om les te geven en meelevend lid van een kerkelijke gemeenschap en onderschrijft de identiteitsverklaring zoals deze wordt gehanteerd binnen de CorDeo Scholengroep. Dit betekent in de praktijk o.a. dat je je geloof laat ‘spreken’ in de school.

Wat wij bieden:

 • Een fijne werkplek op een goede school;
 • Een uitdagende leeromgeving, een professioneel, warm en enthousiast team met een open cultuur en betrokken ouders;
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en te groeien in kennis en vaardigheden;
 • Begeleiding en coaching waar nodig en/of gewenst;
 • Een tijdelijke benoeming vanaf 1 augustus 2021 met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO, met vakantiegeld, eindejaarsuitkering en opname in het pensioenfonds ABP.

Informatie:

Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan de functie-eisen? Stuur dan je korte motivatie en je CV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 14 juni via onderwijstalenten naar Klaas Koelewijn. Bij voldoende kandidaten is het mogelijk dat de vacature eerder gesloten wordt. Een proefles is onderdeel van de procedure.

Contactpersoon: Klaas Koelewijn
Telefoon: 06-30346578

Vanwege de pensionering van een leerkracht zijn wij per 1 augustus op zoek naar een groepsleerkracht voor de bovenbouw voor tenminste 17 uur per week (werkdagen in overleg).

Op De Wegwijzer werken we gericht aan groepsvorming en een veilig pedagogisch klimaat. Daarbij maken we onder andere gebruik van de Kanjertraining. Vanuit deze basis geven we vorm aan ons didactisch handelen, waarbij we bij de leerlingen eigenaarschap over hun eigen leren stimuleren. Expliciete directe instructie is de basis van ons onderwijs. Als team volgen we een begeleidingstraject om ons onderwijs steeds beter aan te laten sluiten op onze leerlingpopulatie, die uit bovengemiddeld veel meer- en hoogbegaafden bestaat.

Wat wij vragen:

Specifiek voor deze functie:

 • Je hebt een onderwijsbevoegdheid;
 • Je bent doelgericht en duidelijk, je biedt structuur en je kunt organiseren en differentiëren;
 • Je wilt je blijven ontwikkelen als leerkracht en je hebt een visie op de invulling van deze functie;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het resultaat van de hele school en wilt actief meewerken aan het dagelijks verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs;
 • Je hebt affiniteit met onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen;
 • Je bent leergierig op het gebied van ICT en kunt dit inzetten in de dagelijkse praktijk van de groep; ervaring met Snappet is een pre;
 • Je bent meelevend lid van een kerkelijke gemeenschap en onderschrijft de identiteitsverklaring zoals deze wordt gehanteerd binnen de CorDeo Scholengroep. Dit betekent in de praktijk o.a. dat je je geloof laat ‘spreken’ in de school.

Wat wij bieden:

 • Een school waar kinderen, ouders en personeel geloven in God, voor Hem willen leven en samen gáán voor Bijbelgetrouw onderwijs;
 • Een fijne werkplek in een school die volop in ontwikkeling is;
 • Een werkplek in een goed bereikbaar, prachtig monumentaal pand, ontworpen door Dudok;
 • Een uitdagende leeromgeving met een warm en enthousiast team;
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en te groeien in kennis en vaardigheden;
 • Begeleiding en coaching;
 • Een tijdelijke benoeming met uitzicht op vast bij goed functioneren;
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO, met vakantiegeld, eindejaarsuitkering en opname in het pensioenfonds ABP.

Informatie:

Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan de functie-eisen? Stuur dan je korte motivatie en een helder CV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 6 juni a.s. via onderwijstalenten naar Peter van den Hooff. Een proefles is onderdeel van de procedure. Bij voldoende kandiaten is het mogelijk dat de vacature eerder gesloten wordt. Van kandidaten wordt verwacht dat ze de identiteitsverklaring kunnen en willen ondertekenen.

Contactpersoon: Peter van den Hooff
Telefoon: 06-38480758

Werkzaamheden

Kom fulltime werken als leerkracht in de bovenbouw van GBS De Regenboog. De Regenboog is een uitnodigende en toonaangevende basisschool in de wijk Schothorst in Amersfoort met ruim 350 leerlingen. Een dynamische school volop in ontwikkeling, op twee mooie locaties met fijne ruimtes in en rond de gebouwen. Bij ons op school voelt iedereen zich welkom en is aandacht voor elk kind. Met ons ambitieuze en collegiale team gaan we er elke dag voor om het beste uit onze leerlingen te halen! Dit doen wij vanuit een veilig pedagogisch klimaat waarbij we ons onderwijs blijven verbeteren door te werken vanuit onderwijs- en expertteams. Wij zien elke leerling en dagen hem of haar zowel cognitief als creatief uit, zodat talenten volop tot bloei komen. Christelijk en goed onderwijs, daar gaan we voor!

Waar je ons aan herkent

Uitdagend en modern onderwijs, kritisch en creatief denken, media-wijsheid, eigenaarschap, probleemoplossend vermogen en samenwerken, betrokken onderwijsprofessionals, kindgesprekken, feedback cultuur, goede voorbeeld, wij leggen de lat hoog, ontwikkeling, kritisch, doelen, voortgang, resultaten én relativering!

Wat wij vragen

 • Een christelijke, gepassioneerde, flexibele professional met moreel besef die met liefde voor het onderwijs van cruciale betekenis wil zijn in het leven van kinderen;
 • Iemand die duidelijk is en structuur kan bieden, kan organiseren en differentiëren;
 • Een leerkracht die met enthousiasme werkt in het basisonderwijs in de groep en ook van meerwaarde wil zijn in samenwerking met collega’s;
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het resultaat van de gehele school en wilt actief meewerken aan het dagelijks verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs door o.a. feedback te geven/ontvangen, collegiale consultatie, samen voorbereiden van lessen, deelnemen aan Expertteams;
 • Je bent bevoegd om les te geven en meelevend lid van een kerkelijke gemeenschap en onderschrijft de identiteitsverklaring zoals deze wordt gehanteerd binnen de CorDeo Scholengroep. Dit betekent in de praktijk o.a. dat je je geloof laat ‘spreken’ in de school.

Wat wij bieden

Een fijne werkplek op een goede school;

 • Een uitdagende leeromgeving, een professioneel, warm en enthousiast team met een open cultuur en betrokken ouders;
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en te groeien in kennis en vaardigheden;
 • Begeleiding en coaching waar nodig en/of gewenst;
 • Een tijdelijke benoeming vanaf het 4e kwartaal in verband met het verlof van een collega voor de duur van ongeveer een half jaar, echter met uitzicht op een vast dienstverband binnen CorDeo bij goed functioneren;
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO, met vakantiegeld, eindejaarsuitkering en opname in het pensioenfonds ABP.

Informatie

Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan de functie-eisen? Verstuur dan je korte motivatie en je CV zo spoedig mogelijk via onderwijstalenten, doch uiterlijk vóór 14 juni a.s. Bij voldoende kandidaten is het mogelijk dat de vacature eerder gesloten wordt. Een proefles is onderdeel van de procedure.

Contactpersoon: dhr. Klaas Koelewijn, directeur De Regenboog
Telefoon: 06-30346578

Kom jij na de zomervakantie genieten van vrijheid, ontwikkelruimte en een fijne sfeer op onze leuke school voor speciaal basisonderwijs?
Wil jij kinderen datzelfde bieden en ben je overtuigd christen? Solliciteer dan direct! Wij zijn op zoek naar een nieuwe juf of meester voor onze boven-of middenbouw om ons leuke team te versterken voor 2-5 dagen in de week.  In overleg is er van alles mogelijk
Waar wij voor gaan 
De Werf is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen uit Amersfoort en omgeving. Wij bieden onderwijs aan kinderen die intensieve begeleiding nodig hebben bij het leren of reguleren van hun gedrag in groepen van 10-18 leerlingen. Wij bieden passend onderwijs, waarbij we altijd uitgaan van kansen en mogelijkheden. We creëren breed gespecialiseerd en gestructureerd onderwijs. Kernvragen zijn: wat heeft deze leerling nodig, hoe kunnen wij dat op de Werf bieden, wat is daarvoor nodig van het team, de ouders, de leerling en andere betrokkenen?

Wat wij vragen

Een enthousiaste leerkracht met een passie voor kinderen die net even wat extra’s nodig hebben. Je hebt een dosis geduld maar kunt heel goed grenzen bewaken en duidelijkheid bieden. Zowel ervaren als onervaren leerkrachten zijn welkom om te solliciteren. Je krijgt bij ons op school goede begeleiding en je komt in een team dat intensief samenwerkt, verantwoordelijkheid durft te nemen en fouten maken ziet als een leerervaring.

We verwachten van jou dat je een PABO diploma op zak hebt, zin hebt om aan de slag te gaan en dat jij onze identiteitsverklaring kunt onderschrijven.

Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct, maar uiterlijk voor 16 juni a.s. Weet je niet zo goed wat het inhoudt om op het SBO te werken? Wil je part-time werken? Kun je niet beginnen na de zomervakantie? Of heb je andere vragen? Bel dan gerust, we kijken graag samen met jou naar wat er mogelijk is.

Wat wij bieden

 • Een fijne werkplek op onze school met mini-boerderij, keuken en een nieuw te realiseren natuurplein;
 • Een plek in ons sterke team waar we op een prettige en professionele manier met elkaar om gaan
 • Tijdelijk contract met uitzicht op een aanstelling van onbepaalde tijd;
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO – PO;

Informatie

Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct via onderwijstalenten, maar uiterlijk voor 16 juni a.s. Bij voldoende kandidaten is het mogelijk dat de vacature eerder gesloten wordt. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Elisabeth Noorman , directeur. Een proefles is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Contactpersoon: Elisabeth Noorman, directeur
Telefoon: 06-16636118

‘Met ingang van volgend seizoen zijn wij op zoek naar een juf of meester voor onze groep 3. De klas bestaat uit ongeveer 27 kinderen. Deze kinderen verdienen een juf of meester die een band met ze op kan bouwen en gaat voor goed onderwijs. In principe is deze vacature tijdelijk. Wij staan er voor open om je een baan binnen CorDeo te bieden (bij goed functioneren).

Evangelische school De Morgenster in Amsterdam Zuidoost is een bijzondere school binnen de CorDeo scholengroep. Een school met ongeveer 160 kinderen, een multiculturele leerling populatie. In een betrokken en hardwerkend team wordt vanuit passie voor deze kinderen, voor onderwijs en voor Jezus, hard gewerkt aan het versterken van het onderwijs. Dat allemaal in Amsterdam: een grote stad met een groot tekort aan leraren!  Wij zijn ervan overtuigd dat er leerkrachten zijn die zich aangesproken voelen als ze zo’n kans voorbij zien komen.

Wat wij vragen;

 • een christelijke, gepassioneerde professional die met liefde voor het onderwijs van betekenis wil zijn in het leven van kinderen;
 • iemand die duidelijk is en structuur kan bieden, kan organiseren en differentiëren;
 • iemand die ook van meerwaarde wil zijn in samenwerking met collega’s;
 • iemand die de overgang tussen informeel en formeel leren soepel kan laten verlopen (overgang groep 2 naar groep 3);
 • iemand die bekend is met de leerlijnen van groep 3 (of zich dit eigen wil maken) en het onderwijs hierop af kan stemmen;
 • Iemand die vernieuwingen in groep 3 wil doorvoeren;
 • bevoegd is om les te geven (of deze bevoegdheid binnen afzienbare tijd kan halen) en actief lid is van een kerkelijke gemeenschap en de identiteitsverklaring onderschrijft zoals deze wordt gehanteerd binnen de CorDeo Scholengroep. Dit betekent in de praktijk o.a. dat je je geloof laat ‘spreken’ in de school.

Wat wij bieden

 • Een fijne werkplek in een school die volop in ontwikkeling is;
 • Een uitdagende leeromgeving, een professioneel, warm en enthousiast team met een open cultuur en betrokken ouders;
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en te groeien in kennis en vaardigheden;
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO, met vakantiegeld, eindejaarsuitkering en opname in het pensioenfonds ABP.

Heb je interesse of wil je meer informatie? 

Kom gerust eens langs om kennis te maken met de school, dan kun je onze school echt even ervaren! We maken graag een afspraak met je!  Wil je graag meer weten over deze vacature en/of heb je vragen? Neem dan contact op met Eelke Westrik via telefoonnummer 06-40735515 of e-mail: eelkewestrik@cordeoscholen.nl.  Solliciteren kan tot en met 05 juli 2021 via onderwijstalenten. Bij voldoende kandidaten wordt de vacature eerder gesloten. Een proefles is onderdeel van de sollicitatieprocedure.