Binnen CorDeo scholengroep hebben we hoge ambities.

Wij zijn het aan onze leerlingen verplicht om goed onderwijs te bieden, zodat zij een stevige basis meekrijgen voor de rest van hun leven. Wij staan en gaan daarom voor Bijbelgetrouw onderwijs in een veilige leeromgeving waar kinderen zich thuis voelen. Met talentontwikkeling van kinderen, resultaatgericht onderwijs en een actieve en betrokken rol van ouders. Kortom: leren in vertrouwen.

Voor de precieze invulling van het onderwijs heeft het personeel op de lokale scholen veel ruimte. Zo kan op iedere locatie worden gekeken hoe onze ambitie kan worden vormgegeven op een manier die past bij de leerlingen, ouders en het personeel. Op die couleur locale zijn we trots.