Klachtenregeling

Voor ons is het belangrijk dat een ouder met vragen, opmerkingen of klachten naar de school komt en deze bespreekt met de desbetreffende leerkracht. De praktijk laat zien dat met een goed gesprek  problemen vaak kunnen worden opgelost. We pleiten er dan ook voor om met elkaar het goede gesprek te voeren. Maar ook daarbij zullen er vragen zijn:  Wie moet u aanspreken? Waar moet u vooral op letten tijdens het gesprek? En wanneer ervaart u het gevoel dat de gesprekken niet tot een oplossing leiden en u dus een klacht moet indienen bij de klachtencommissie? Op al deze vragen geven wij antwoord via bijgaand document Een goed gesprek. Het document vindt u hier.

Als de bespreking van een klacht of vraag met de desbetreffende leerkracht niet bevredigend is verlopen, kunt u zich wenden tot de schoolleiding. Als er geen oplossing gevonden kan worden, kunt u een officiële klacht indienen.

De klachtenregeling treft  u hier aan.

Het adres van de landelijke klachtencommissie is:
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 394
3440 AJ Woerden
070 3861697
info@gcbo.nl

Meer informatie over hun procedure vindt u hier.

Onze externe vertrouwenspersoon is Tanja van de Vinne, werkzaam bij de Hogeschool Viaa, bereikbaar op t.vandervinne@viaa.nl.

Voor meer informatie over de interne contactpersoon verwijzen we u naar de schoolgids van uw school.