Zoals wettelijk verplicht publiceren we ieder jaar een jaarverslag. Hierin kunt u bijvoorbeeld lezen wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van onderwijs, financiën en bestuur binnen de vereniging. Ook doet de Raad van Toezicht verslag van haar werkzaamheden.