Zoals wettelijk verplicht publiceren we ieder jaar een jaarverslag. Hierin kunt u bijvoorbeeld lezen wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van onderwijs, financiën en bestuur binnen de vereniging. Ook doet de Raad van Toezicht verslag van haar werkzaamheden.

Het jaarverslag is via het digitale boekje in te zien, of verder naar beneden te downloaden.