Zorgfederatie Kompas is sinds 1 augustus 2017 onderdeel geworden van CorDeo Scholengroep en gaat verder onder de nieuwe naam CorDeo OnderwijsPunt. CorDeo Onderwijspunt biedt begeleiding aan de basisscholen vallend onder CorDeo Scholengroep en VGPO Bunschoten Spakenburg en aan de middelbare school de Guido in Amersfoort.

Onze overtuiging – Visie

We staan in verbinding met God, door wie wij ons gekend en geliefd weten. Zoals God naar ons kijkt, kijken wij ook naar elkaar. Ieder van ons is waardevol, gemaakt met een uniek karakter, eigen kwaliteiten en de mogelijkheid te groeien en te ontwikkelen. Tegelijkertijd accepteren wij ook dat er gebrokenheid is en beperkingen zijn. Wij zijn er van overtuigd dat leerlingen recht hebben op onderwijs en begeleiding die aansluit op de mogelijkheden en beperkingen, waardoor zij tot bloei komen. Wij geloven in de kracht van relatie, onderlinge verbondenheid en samenwerking. Wij bieden de beste begeleiding wanneer wij luisteren naar en gebruik maken van de verschillende inzichten en aanwezige expertises. Iedere betrokkene rondom een kind zien wij als expert en medeverantwoordelijke voor verandering.

Onze opdracht – Missie

Wij zien het als onze opdracht de leerlingenzorg van scholen te versterken. Wij zijn pas tevreden als alle betrokkenen inzicht hebben in de ontwikkeling en in de onderwijsbehoeften van een kind of een groep kinderen. We streven naar bewust bekwame leerkrachten. Wij zijn erop gericht dat ouders, leerkrachten en anderen tegemoet kunnen komen aan wat een kind of een groep nodig heeft.

Wat we doen

Preventie
Door middel van consultaties op basis van signalering bieden we preventieve ondersteuning op school.

Onderkennen en verklaren
Door middel van consultaties (CLB), handelingsgerichte diagnostiek (HGD), groeps- en schoolanalyses onderkennen en verklaren we gedrag, leerresultaten en/of groepsdynamiek.

Indiceren en adviseren
We geven advies over de inhoud van de begeleiding van een kind of groep.
We adviseren school en ouders over (extern) onderzoek en begeleiding en welk type onderwijs het best bij een kind past. Ook geven we input voor het opstellen van plannen op schoolniveau op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen.

Begeleiden
We bieden advies, training en coaching ‘on-the-job’ (oa beeldcoaching, leerkrachtcoaching, groepsbegeleiding) om het handelen van (gespecialiseerde) leerkrachten, IB’er, rt’er of een schoolteam te versterken.

Evalueren
Door middel van analyses evalueren wij een intern of extern arrangement.