Strategische Koers 2019-2023

Vanuit onze missie en visie hebben we de belangrijkste thema’s bepaald voor de komende jaren. In de strategische koers worden deze thema’s uitgewerkt.

Onze christelijke identiteit is voor ons GOUD waard: daar zijn we trots op en willen we laten schitteren (hfst. 3).

We gaan voor het best denkbare onderwijs, elke dag opnieuw! Onderwijs met een duidelijke visie, gericht op de brede ontwikkeling van leerlingen, waar we altijd op zoek zijn hoe het nog beter kan en dat in nauwe samenwerking met leerling, leerkracht, ouders en samenwerkingspartners tot stand komt (hfst. 4).

We gaan voor inclusief onderwijs, dat betekent dat we in onze scholen verscheidenheid en gelijkwaardigheid omarmen en ons aanbod daar zo goed mogelijk op aansluiten (hfst. 3 & 5).

We bieden nadrukkelijk en uitgesproken duurzaam onderwijs. Gericht op de wereld om ons heen, we
streven ernaar in samenhang verschillende doelen te bereiken voor mens, milieu en maatschappij
overal, nu en later (hfst. 4).

Wij stimuleren persoonlijk leiderschap voor zowel leerlingen als professionals. Het helpt bij het maken
van eigen keuzes en is een belangrijke voorwaarde voor een professionele cultuur (hfst. 6).