Strategische Koers 2024-2028

Vanuit onze missie en visie hebben we de belangrijkste thema’s bepaald voor de komende jaren. In de strategische koers worden deze thema’s uitgewerkt.

Identiteit vanuit de Bron. Ons geloof in God, en wat Hij zegt in de Bijbel, werkt door in onze identiteit en ons handelen. Dat merk je.

In de samenleving. Onze scholen hebben een duidelijke plek in de samenleving. We rusten onze leerlingen toe als burgers van Nederland en van Gods Koninkrijk.

Onderwijs van kwaliteit. Ons onderwijs staat als een huis: we hebben een duidelijk verhaal, realiseren kwaliteit en hebben hoge verwachtingen van elkaar.

School als gemeenschap. De school is een veilige en unieke gemeenschap waar je mag groeien. We leren en leven samen, iedereen voelt dat hij/zij erbij hoort.

CorDeo als gemeenschap. In CorDeo werken, leren en delen we vanuit verbinding. We gaan voor goed werkgeverschap, passende ondersteuning en gemeenschappelijk leren.