GMR2019-04-18T08:24:57+02:00

Welkom bij de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) van de CorDeo Scholengroep!

Graag vertellen wij je iets meer over ons en onze manier van werken.

Wat is medezeggenschap? Wat doet de GMR?

De GMR werkt op bovenschools niveau en staat in relatie tot het CvB (en RvT).

De MR werkt op lokaal niveau en staat in relatie met de locatiedirecteur.

Hoe is de GMR samengesteld?

De GMR bestaat volgens het medezeggenschapsstatuut* uit vier leden vanuit het personeel en vier leden vanuit de ouders en wel van verschillende scholen.

De GMR start met 8 leden; de personele geleding is vertegenwoordigd door Irene Elders-Scholma, , Lubbien Maat, Bianka SImpelaar en Rianne de Vos.

De oudergeleding is vertegenwoordigd door Laurens Huizer, Wieke Liesendahl, Jeroen Mulder en Luuk Piek.

Hiermee zijn de volgende scholen vertegenwoordigd: GBS De Horizon Hoogland, GBS De Fontanus Harderwijk, GBS ’t Schrijvertje te Apeldoorn, GBS De Regenboog te Amersfoort, GBS De Bron Barneveld, GBS De Waterspiegel Almere, GBS De Plantage Veenendaal, GBS De Bongerd Zutphen.

Voorzitter is Luuk Piek; ambtelijk secretaris Alie Meyvogel.

Hoe wordt de onderlinge informatieverstrekking geregeld?

GMR leden en CvB hebben een eigen pagina binnen SharePoint. De MR leden kunnen via SharePoint bij de stukken die de GMR met hen deelt; de MR-en kunnen hun stukken daar ook delen met de GMR en zo kan er veel uitwisseling plaatsvinden.

Omdat niet alle scholen vertegenwoordigd zijn in de GMR is aan alle MR-en een GMR lid gekoppeld. Voor alle vragen kan met terecht bij de ambtelijk secretaris maar voor meer inhoudelijke of specifieke vragen kan men ook met de contactpersoon in gesprek gaan.

Namens de GMR:

Luuk Piek, voorzitter
Alie Meyvogel, ambtelijk secretaris Tel 06-33924320 of email: gmr@cordeoscholen.nl

GMR Sharepoint