GMR 2018-11-21T16:48:26+00:00

Welkom bij de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) van de CorDeo Scholengroep!

Graag vertellen wij je iets meer over ons en onze manier van werken.

Wat is medezeggenschap? Wat doet de GMR?

De GMR werkt op bovenschools niveau en staat in relatie tot het CvB (en RvT).

De MR werkt op lokaal niveau en staat in relatie met de locatiedirecteur.

Hoe is de GMR samengesteld?

De GMR bestaat volgens het medezeggenschapsstatuut* uit vier leden vanuit het personeel en vier leden vanuit de ouders en wel van verschillende scholen.

De GMR start met 8 leden nl 4 ouders en 4 leerkrachten.

Hiermee zijn de volgende scholen vertegenwoordigd: GBS De Horizon Hoogland, GBS De Fontanus Harderwijk, GBS ’t Schrijvertje te Apeldoorn, GBS De Regenboog te Amersfoort, GBS De Bron Barneveld, GBS De Waterspiegel Almere, GBS De Plantage Veenendaal, GBS De Bongerd Zutphen.

Voorzitter is Luuk Piek; ambtelijk secretaris Alie Meyvogel.

Hoe wordt de onderlinge informatieverstrekking geregeld?

GMR leden en CvB hebben een eigen pagina binnen SharePoint. De MR leden kunnen via SharePoint bij de stukken die de GMR met hen deelt; de MR-en kunnen hun stukken daar ook delen met de GMR en zo kan er veel uitwisseling plaatsvinden.

Omdat niet alle scholen vertegenwoordigd zijn in de GMR is aan alle MR-en een GMR lid gekoppeld. Voor alle vragen kan met terecht bij de ambtelijk secretaris maar voor meer inhoudelijke of specifieke vragen kan men ook met de contactpersoon in gesprek gaan.

De besluiten/actielijst van 2017-2018 kunt u downloaden evenals het vergaderrooster 2018-2019.

Namens de GMR:

Luuk Piek, voorzitter

Alie Meyvogel, ambtelijk secretaris Tel 06-33924320 of email: gmr@cordeoscholen.nl

Download Schooljaarplanner GMR 2018-2019
Download Besluiten & actielijst CorDeo scholengroep
GMR Sharepoint