GMR2019-09-26T20:53:26+02:00

Welkom bij de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) van de CorDeo Scholengroep!

Graag vertellen wij je iets meer over ons en onze manier van werken.

Wat is medezeggenschap? Wat doet de GMR?

De GMR werkt op bovenschools niveau en staat in relatie tot het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT).

De MR werkt op lokaal niveau en staat in relatie tot de locatiedirecteur.

Hoe is de GMR samengesteld?

De GMR bestaat volgens het medezeggenschapsstatuut* uit vier leden vanuit het personeel en vier leden vanuit de ouders en wel van verschillende scholen.

De GMR bestaat nu uit 8 leden; de personele geleding is vertegenwoordigd door Irene Elders, Lubbien Maat, Bianka Simpelaar en Rianne de Vos.

De oudergeleding is vertegenwoordigd door Jeroen Mulder, Laurens Huizer, Renee Kunnen en Joost Karels.

Deze GMR leden komen van de volgende scholen: GBS de Horizon Hoogland, GBS De Fontanus Harderwijk, GBS ’t Schrijvertje Apeldoorn, GBS De Regenboog Amersfoort, GBS De Plantage Veenendaal, GBS De Bron Barneveld, CBS De Verbinding Zeewolde, GBS ’t Zwaluwnest Amersfoort.

Voorzitter in 2019-2020 is Jeroen Mulder; ambtelijk secretaris Alie Meyvogel.

Ieder jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst met leden van de Raad van Toezicht (dd 24-9-2019)

Hoe wordt de onderlinge informatieverstrekking geregeld?

GMR leden, CvB, de leden van de RvT en de MR leden van alle scholen kunnen inloggen op de GMR-intranetpagina om toegang te krijgen tot  informatie, verslagen en/of andere documenten.

In het voorjaar van 2020 wordt een gezamenlijke bijeenkomst voor de GMR en lokalen MR-en gepland.

Omdat niet alle scholen direct vertegenwoordigd zijn in de GMR wordt aan alle MR-en een GMR lid gekoppeld. Voor alle vragen kan men terecht bij de ambtelijk secretaris maar voor meer inhoudelijke of specifieke vragen kan men ook via de contactpersoon in gesprek gaan.

Documenten:

* Na de zomer 2020 vindt er een update plaats van het medezeggenschapsstatuut GMR,(G)MR reglementen en Huishoudelijk reglement GMR.

Heeft u vragen of wilt u iets weten? U kunt contact opnemen met de ambtelijk secretaris Alie Meyvogel.

Namens de GMR:

Jeroen Mulder, voorzitter

Alie Meyvogel, ambtelijk secretaris Tel 06-33924320 of email: gmr@cordeoscholen.nl

GMR Sharepoint