CorDeo scholengroep bestaat uit scholen met een gereformeerde of evangelische grondslag. Deze christelijke identiteit is het bestaansrecht van onze scholen. Die identiteit wordt iedere dag ‘gemaakt’ door het samenspel van leerlingen, leerkrachten en ouders en is een integraal onderdeel van de school. Dat is te zien en te proeven in de keuzes die we maken in onderwijs, begeleiding van de kinderen en de omgang met elkaar. De christelijke identiteit van onze scholen staat als een huis, we hebben dat in de afgelopen jaren verwoord als het ‘goud van CorDeo’. Dat betekent dat wij de komende jaren met name dit GOUD blijvend willen laten schitteren.

Waar van oudsher onze scholen gekoppeld waren aan een kerk is dit nu minder vanzelfsprekend. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn verbonden aan allerlei verschillende kerken en gemeenten. Wij bieden onze scholen de ruimte op basis van deze diversiteit en de gereformeerde of evangelische grondslag kleur te geven aan de christelijke identiteit van de school.

We vinden het belangrijk dat team, directie en ouders samen vormgeven aan onze identiteit. We vragen hen dus een bewuste keuze te maken voor die identiteit, niet alleen in de schoolomgeving, maar ook in het dagelijks leven. Van personeel vragen wij hierbij om de identiteitsverklaring voor personeel te ondertekenen, passend bij de gereformeerde of evangelische identiteit van de school. Van ouders vragen wij een ouderverklaring voor gereformeerd of evangelisch onderwijs te ondertekenen, waarin onder andere staat dat ouders bewust kiezen voor christelijk onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis.