Christelijk onderwijs

Onze christelijke identiteit is ons bestaansrecht.

Goed onderwijs

Binnen CorDeo scholengroep hebben we hoge ambities.

Sterke begeleiding

CorDeo OnderwijsPunt biedt begeleiding.

Onze plannen

T/m 2028 ligt de focus op vijf thema’s

Leren in vertrouwen

Wij gaan voor goed èn christelijk onderwijs, die combinatie maakt ons heel gewoon èn heel bijzonder. We zien het als onze opdracht om samen met de ouders, kinderen te laten ontdekken dat ze met al
hun mogelijkheden en beperkingen fantastisch zijn zoals ze zijn. Wij gaan voor onderwijs waar we elke dag weer leren mogen in het vertrouwen dat God een bedoeling heeft met jou en met jouw leven, kortom: waar we
allemaal mogen leren in vertrouwen!

Onze scholen

Daar zijn we heel trots op

Vacatures

Binnen CorDeo scholengroep werken ruim 380 medewerkers met betrokkenheid, bevlogenheid en enthousiasme aan goed en christelijk onderwijs voor onze leerlingen. We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Heb je een hart voor kinderen, wil je werken vanuit je geloof in God en ben je toe aan een volgende stap? Dan maken we graag kennis met je!

KOALAH

Stichting KOALAH verzorgt christelijke kinderopvang voor (toekomstige) leerlingen van de basisscholen van CorDeo. In de meeste scholen van CorDeo zijn er BSO’s van KOALAH en hier en daar ook peutergroepen. We zijn niet alleen gehuisvest in deze scholen, maar ook in identiteit en praktisch opzicht sluiten we aan bij deze scholen. Ons doel is kinderen een doorgaande pedagogische lijn in de christelijke opvoeding te bieden.

In ons werk met de kinderen willen we voorleven dat we onze Heer Jezus Christus willen volgen. Onze christelijke identiteit geeft bestaansrecht en richting aan onze opvang: het geloof in God bepaalt onze manier van leven en onze pedagogische visie. Onze kernwaarden zijn hierop gebaseerd. Zie hiervoor onze website www.koalah.nl.

Kinderen zijn allemaal unieke schepsels van God, met een eigen persoonlijkheid en eigen gaven en talenten. Daarom  willen wij hun brede ontwikkeling én socialisatie stimuleren. Want juist in de verbinding met anderen word je als mens gevormd: God heeft ons aan elkaar gegeven. Wij geloven in groei en wij willen de kinderen daarvoor passende ruimte geven.

Het is onze ambitie kinderen in een christelijke en duurzame omgeving een warm thuis te bieden, dat aansluit bij de opvoeding van ouders en van school, waarin kinderen zich gezien voelen en zich spelenderwijs ontwikkelen.

Samen met de scholen onderzoeken we mogelijkheden tot meer samenwerking en verbinding, in wat voor vorm ook. De lokale situatie is hierin leidend.

Klik hier om naar de site van KOALAH te gaan.