CorDeo scholengroep is een schoolvereniging die op 1 januari 2017 is ontstaan door een fusie van schoolverenigingen HAAL en Veluwe Plus.

Onder onze scholengroep vallen 18 gereformeerde en evangelische scholen in het midden van het land. Wij werken nauw samen met kinderopvangorganisatie Koalah.

Het College van Bestuur, in de persoon van Arriën Boes, geeft leiding aan CorDeo scholengroep.
Het College van Bestuur wordt ondersteund door een staf.
Het College van Bestuur en de staf verzorgen samen ondersteunende en overkoepelende taken zodat de scholen zich primair kunnen richten op hun onderwijstaak.

De locatiedirecteuren van de 18 scholen vergaderen eenmaal per maand samen met het College van Bestuur. Zij vormen samen het managementteam (MT). Binnen het MT functioneren diverse werkgroepen. Zij houden zich bezig met de concrete vertaling van het Strategisch Beleidsplan.
Meer informatie over de organen die toezicht houden en inspraak hebben, leest u onder toezicht en inspraak.