In de statuten is te lezen dat CorDeo zich ten doel stelt “het geven van Gereformeerd onderwijs en Evangelisch onderwijs”. In totaal hebben we binnen de CorDeo scholengroep 15 gereformeerde en 2 evangelische onderwijslocaties.

Het gereformeerd onderwijs is opgericht vanuit de gereformeerde kerken vrijgemaakt. In de praktijk komen leerkrachten en leerlingen uit veel meer kerken. De grondslag van het gereformeerd onderwijs is “de Heilig Schrift als onfeilbaar Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid”. Meer informatie over de manier waarop wij dit praktisch vormgeven leest u onder christelijk onderwijs.

Het evangelisch onderwijs is niet opgericht vanuit één kerk of kerkverband, maar vanuit de brede evangelische stroming in Nederland. In de grondslag van het evangelisch onderwijs staat onder andere: “Het Evangelisch onderwijs kent de Bijbel, zijnde Gods Woord, het hoogste gezag toe en gaat bij haar werkzaamheden uit van de Evangelische levensbeschouwing waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke relatie met God door Jezus Christus.” De uitgebreide formulering van de grondslag, inclusief de geloofsbelijdenis die de basis vormt voor het onderwijs, vindt u in de statuten.