Gezamenlijke Medezeggenschaps Raad

Drie vacatures GMR (twee oudergeleding, één personele geleding)

Met ingang van september 2020 ontstaan er drie vacatures in de GMR van CorDeo scholengroep.

Dit omdat de leden hun termijn(en) volgemaakt hebben of, in geval van de oudergeleding, er geen kinderen meer op school zitten. Het betreft twee leden voor de oudergeleding en één lid voor de personele geleding.

De GMR van CorDeo scholengroep is een constructieve medezeggenschapraad die graag meedenkt met het College van Bestuur en proactief optreedt binnen haar toezichthoudende kaders.

De GMR geeft zo samen met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht vorm aan de toekomst van CorDeo scholengroep.

In overeenstemming met het medezeggenschapstatuut bestaat de GMR uit acht leden; vier uit de oudergeleding en vier uit de personele geleding vanuit verschillende scholen.

De GMR vergadert zes keer per kalenderjaar in Leusden. Tijdens iedere vergadering is het College van Bestuur een gedeelte aanwezig om toelichting te geven, dan wel vragen naar aanleiding van de stukken te beantwoorden.

Deskundigheid van de leden is een randvoorwaarde om als GMR  goed te kunnen functioneren.

Door veranderende wet- en regelgeving wordt de positie van de GMR versterkt en dat doet een extra appèl

op de deskundigheid van de individuele leden en van de totale GMR.

Financiële, juridische en onderwijskundige expertise is aanwezig, al geldt voor alle leden dat het globaal begrijpen van juridische, financiële en onderwijskundige vraagstukken een pré is.

Kandidaten met kennis en affiniteit met en/of werkzaam in de ICT, huisvesting/bouw, onderwijsondersteuning (OOP) of orthopedagogie (Onderwijspunt) hebben een streepje voor. De GMR zou hiermee haar expertise verbreden en versterken.

Vanaf komend schooljaar 2020-2021 worden de volgende scholen door de zes huidige GMR leden vertegenwoordigd:

  • Ouders: GBS Het Zwaluwnest, Amersfoort en GBS In de Lichtkring, Zeewolde
  • Personeel: GBS De Regenboog, Amersfoort, GBS Fontanus, Harderwijk, GBS ’t Schrijvertje, Apeldoorn.

Omdat we graag een zo breed mogelijk vertegenwoordiging van de scholen in de GMR nastreven, nodigen we belangstellenden van de overige scholen van harte uit om te reageren op de vacatures.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter Jeroen Mulder 06-21513662 of via e-mail: jeroenmulder@cordescholen.nl. Voor meer organisatorische – en praktische zaken met de ambtelijk secretaris Alie Meyvogel ameyvogel@cordeoscholen.nl of 06-33924320.

Uw CV en korte motivatie kunt u sturen tot uiterlijk 1 juni 2020 aan Alie Meyvogel ameyvogel@cordeoscholen.nl

Met vriendelijke groet,

Alie Meyvogel, ambtelijk secretaris GMR CorDeo scholengroep.