Personeel

Voor alle medewerkers van CorDeo, Koalah en Onderwijspunt

MR & GMR

Voor alle MR en/of GMR leden van CorDeo scholengroep

Raad van Toezicht

Voor de leden van de Raad van Toezicht (RvT)

Vertrouwenspersonen

Voor interne vertrouwenspersonen van CorDeo

Binnen CorDeo scholengroep maken we gebruik van Office 365 als totaaloplossing. Twee belangrijke onderdelen van Office 365 zijn E-mail en Sharepoint. Sharepoint online is de plaats waarbinnen documenten opgeslagen en gedeeld worden. Voor diverse groepen is een speciaal stuk van de Sharepoint ingericht.

Om toegang te verkrijgen tot de onderdelen van Office 365 heeft u een account nodig. Een account bestaat uit een accountnaam en een wachtwoord. De accountnaam is meteen ook een e-mailadres. Het wachtwoord krijgt u de eerste keer verstrekt door de ICT-afdeling van CorDeo, of via de verantwoordelijke van de groep waar u deel van uit maakt.

Iedere gebruiker kan zelf het wachtwoord aanpassen wat nodig is om in te loggen. Dat gaat via deze link:

https://account.activedirectory.windowsazure.com/ChangePassword.aspx?BrandContextID=O365&ruO365=

Let op, de link is algemeen toepasbaar en is niet alleen voor CorDeo. Hiermee past u het wachtwoord aan van het account waar u nu mee ingelogd bent. Het kan zijn dat u nog ingelogd bent binnen Office 365 van een andere organisatie. Bent u niet ingelogd, dan moet u eerst inloggen.

Om het wachtwoord aan te passen moet u eerst het ‘oude’ wachtwoord opgeven. Dit is dus geen manier om een wachtwoord te resetten.

Bij een Office 365 account hoort ook een e-mailadres. Deze mailbox is bereikbaar via een online tool. Er zijn meerdere wegen, http://webmail.cordeoscholen.nl is een gemakkelijk te onthouden weg.

Het is heel gemakkelijk om de mailbox te koppelen aan een apparaat zoals een telefoon, of een programma zoals Outlook of Firebird. Daarvoor zijn slechts 3 dingen nodig namelijk: 1. De inlognaam, 2. Het wachtwoord en 3. De wetenschap dat het ‘Exchange’ betreft (en niet POP3 of IMAP).

Mocht u het toch handiger vinden om de email in de eigen bekende omgeving binnen te krijgen, dan is het mogelijk de email door te sturen. Met name bij ‘gevoelige’ functies is het af te raden om dit naar een gezamenlijke (familie)mailbox te doen.

Het doorsturen van e-mail kan ingesteld worden via deze link: https://outlook.office.com/owa/?path=/options/forwarding

Via bovenstaande link is het ook mogelijk het doorsturen juist uit te schakelen.

Bij problemen met het gebruik van Office 365 in het algemeen en Sharepoint in het bijzonder, kunt u contact opnemen met de ICT’er of directeur van de school. Bij technische problemen kunt u contact opnemen met ‘de beheerder’.

Problemen met wachtwoorden kan de beheerder alleen oplossen door het wachtwoord te resetten. Geef altijd duidelijk uw naam, functie en een alternatief e-mailadres op.