Waarom burgerschapsvorming?

Volgens de wet moet ons onderwijs aan een algemene beschrijving van burgerschapsvorming voldoen:

Het onderwijs:

  1. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  2. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  3. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Maar waarom? Wat is het belang van burgerschapsvorming? En wat willen we zelf bereiken met ons onderwijs op dit punt? Hieronder zijn 3 verwijzingen opgenomen ter inspiratie.

Hoe doen we het t.o.v. andere landen qua burgerschapsvorming?

https://www.scienceguide.nl/2018/02/nederland-scoort-matig-op-burgerschapsonderwijs/

Ken je de zeventien ‘Sustainable Development Goals’? Dat zijn Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Lees hier verder:

http://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/

Handige site met allerlei praktische informatie over burgerschapsvorming http://burgerschapindeschool.nl/