Onderwijs draait om kennis, niet om 21 century skills

Juist nu je alles kunt googelen, moet onderwijs over kennis gaan. Volgens het belangrijkste onderwijsadvies van 2016 zou onderwijs zich minder op kennis moeten richten. Samenwerken, creativiteit en digitale vaardigheden zouden belangrijker moeten worden. Aan die gedachte liggen twee hardnekkige mythes ten grondslag, die in dit stuk van de Correspondent worden ontkracht.

https://decorrespondent.nl/5972/juist-nu-je-alles-kunt-googelen-moet-onderwijs-over-kennis-gaan/474493316-fcaf2e35

Het artikel ‘De holle retoriek van 21st century skills’ borduurt hier op voort.

http://www.e-meester.nl/wp-content/uploads/2014/03/De-holle-retoriek-van-21st-century-skills-Meester-Bergsen-Kirschner-Thema-20171.pdf