Samen sterk zonder Stigma

Zes op de tien kinderen en jongeren geven aan dat ze het best moeilijk vinden om over hun gedachten en gevoelens te praten. Daarnaast geeft 29% van de kinderen en jongeren aan dat er in de klas niet voldoende mogelijkheid is om over gevoelens en emoties te praten. Wat zegt ons dit? Dit onderzoek leest makkelijk weg en geeft veel duidelijkheid.

https://www.samensterkzonderstigma.nl/assets/Onderzoek-Psychische-diversiteit-op-school-30paginas.pdf