Christelijk onderwijs

Onze christelijke identiteit is ons bestaansrecht.

Goed onderwijs

Binnen CorDeo scholengroep hebben we hoge ambities.

Sterke begeleiding

CorDeo OnderwijsPunt biedt begeleiding.

Leren in vertrouwen

Wij gaan voor goed èn christelijk onderwijs, die combinatie maakt ons heel gewoon èn heel bijzonder. We zien het als onze opdracht om samen met de ouders, kinderen te laten ontdekken dat ze met al
hun mogelijkheden en beperkingen fantastisch zijn zoals ze zijn. Wij gaan voor onderwijs waar we elke dag weer leren mogen in het vertrouwen dat God een bedoeling heeft met jou en met jouw leven, kortom: waar we
allemaal mogen leren in vertrouwen!

KOALAH

Stichting KOALAH verzorgt christelijke buitenschoolse opvang voor leerlingen van de basisscholen van CorDeo. We zijn niet alleen gehuisvest in deze scholen, maar ook in identiteit en praktisch opzicht sluiten we aan bij deze scholen. Wanneer ouders van kinderen van andere scholen bewust kiezen voor een christelijke BSO (en als er mogelijkheden zijn), dan zijn ook die kinderen welkom op onze BSO’s. Kijk voor de locaties van onze vestigingen op de pagina ‘Onze locaties’.

In ons werk willen we voorleven dat we onze Heer Jezus Christus willen volgen. Onze christelijke identiteit geeft bestaansrecht en richting aan onze BSO’s. Het geloof in God geeft ons ook een positieve levensinstelling en bepaalt onze manier van leven en onze pedagogische visie.

Uiteraard zorgen we ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op de BSO. We willen dat ouders hun kind(eren) met een gerust hart aan onze groepsleiding toevertrouwen. De kinderen zijn allemaal unieke schepsels van God, met een eigen persoonlijkheid en eigen gaven en talenten. Parels in de hand van God! Groot of klein, dik of dun, bruin of blank, intelligent of niet: ze zijn allemaal geborgen in de grote liefde van God. Vanuit deze liefde willen we op de BSO in een warme sfeer de kinderen de gelegenheid geven zich te ontspannen en zich te ontwikkelen op allerlei gebied. Daarbij hebben we hun welzijn op het oog en willen we recht doen aan de uniciteit van ieder kind.

Ons streven is –samen met het bijbelgetrouw basisonderwijs – te groeien naar kindercentra met een doorgaande lijn in de (christelijke) opvoeding.

Onze BSO’s zijn onderscheidend op de punten:

  • christelijke identiteit
  • doorgaande pedagogische lijn
  • kwaliteit
  • kleinschaligheid

Klik hier om naar de site van KOALAH te gaan.